Barne- og ungdomskontakt

Barne og ungdomskontakten har fire hovudsatsingsområder i stillinga. 

 Byggande feltarbeid på skulane i Lesja

 • Arbeide aktivt i ute, inne og klassemiljøet på skulane i nært samarbeid med skulanes leiing og dei andre tilsette
 • Arbeidet er individ, gruppe- og systemretta

 Barn og unges stemme

 • Sekretær for Lesja ungdomsråd
 • Barn og unges representant i plansaker

 Oppfyljingstenesta – OT-Lesja

 • Kommunekontakt i OT-Lesja saman med OT-koordinator i NGD og kontakt på NAV Lesja
 • Sikre rettane til ungdommar i målgruppa gjennom samarbeid som er fastlagt i Intensjonsavtalen

 Tverrfagleg samarbeid

 • Samarbeid med helsestasjon, barnevern, psykiatrisk sjukepleiar, kulturkontoret, Løysingsforum og andre om felles prosjekt og utfordringar
 • Barn og unges oppvekstmiljø er grunnpilaren i stillingsinntruksen til Barne og ungdomskontakten. Det er ingen terskel for barn, ungdom og foreldre for å ta kontakt
Publisert av Vigdis Nedregård. Sist endra 23.11.2016
Barne- og ungdomskontakt
 
61 24 42 94
 
911 02 221
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 24 41 00
 • FaksBilde 61 24 41 04
 • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
 • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
 • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering